Image

تحصیل در کانادا

(Secondary School)تحصیل در دوره متوسطه در کانادا به طور کلی تحصیل در کانادا در مقطع متوسطه از دو سطح راهنمایی و دبیرستان تشکیل شده‌است

تحصیل در کانادا

به طور کلی تحصیل در کانادا در مقطع متوسطه از دو سطح راهنمایی و دبیرستان تشکیل شده‌است.

 تحصیل در دوره راهنمایی در کانادا
زمانیکه دانش ‌آموزان سال آخر دوره‌ی ابتدایی یا پایه‌ی ششم را با موفقیت پشت سر می‌گذارند، آنها به مقطع راهنمایی راه می‌یابند. مقطع راهنمایی یک دوره‌ی دو ساله است که در دو پایه ارائه می‌شود:
پایه‌ی هفتم (۱۳-۱۲ سالگی)
پایه‌ی هشتم (۱۴-۱۳ سالگی)
در پایه هفتم، در سن ۱۲ یا ۱۳ سالگی، برای هر درس معلم‌های متفاوتی برای دانش‌آموزان در نظر گرفته می‌شود، که آن معلم‌ها در آن موضوع درسی که تدریس می‌کنند، متخصص هستند و باید گواهی آموزشی معتبر در آن تک موضوع که تدریس می‌کنند داشته‌باشند.
تحصیل در دوره دبیرستان در کانادا
زمانیکه دانش ‌آموزان با موفقیت پایه‌ی هشتم را به پایان می‌رسانند، آنها دوباره به دوره‌ی بالاتری، دوره دبیرستان، راه می‌یابند. این دوره چهار ساله است، که در پایه‌های زیر ارائه می‌شود:
پایه نهم (۱۵-۱۴ سالگی)
پایه دهم (۱۶-۱۵ سالگی)
پایه یازدهم (۱۷-۱۶ سالگی)
پایه دوازدهم (۱۸-۱۷ سالگی)
برنامه درسی در کلیه دبیرستان‌ های کانادا به گونه‌ای طراحی شده‌است که دانش‌آموزان را برای ادامه‌ی تحصیل در دانشگاهها و یا مهارت‌های لازم عملی برای ورود به حرفه‌ و شغلی آماده می‌کند. با توجه قوانین برنامه‌های متنوع حرفه‌ای برای آموزش برای آمادگی در ورود به مشاغل مختلف وجود دارد. همچنین امکان ورود به دانشگاه پس از گذراندن دوره‌ های دبیرستان وجود دارد. در برخی از مناطق حتی دوره‌ هایی ارائه می‌شود که به دانش ‌آموزان دوره‌هایی را ارائه می‌دهد که به طور همزمان هم دوره دبیرستان و هم دوره‌ های پس از دبیرستان را ارائه می‌دهد.